1. Jaka jest minimalna / maksymalna kwota kredytu?

Kredyt można otrzymać dla widełek od 300 do 20 000 zł.

2. Jak można otrzymać Formularz Informacyjny?

Formularz Informacyjny można pobrać z ekranu procesu (krok z Umową) – dokument w formacie PDF. Plik z Formularzem Informacyjnym można otworzyć np. programem Adobe Reader który można pobrać ze strony producenta: http://www.adobe.com/pl/products/reader.html

3. Czy moje dane są sprawdzane w BIK?

Tak. Na ekranie wniosku ze Zgodami klient wyraża zgodę na sprawdzenie danych w BIK. Wyrażenie zgody na przetwarzanie w BIK jest warunkiem weryfikacji wniosku o kredyt ratalny.

4. Jakie towary mogę kupić na raty?

Z każdym Partnerem Handlowym uzgadniamy w jakich kategoriach mogą być dostępne raty. Jeżeli raty są dostępne – można z nich korzystać.

5. Dlaczego otrzymałem odmowę udzielenia kredytu?

Poza komunikatem, który mógł się pojawić na ekranie procesu nie przekazujemy dodatkowych informacji o przyczynie podjęcia decyzji negatywnej.

6. Jakie jest oprocentowanie kredytu?

Oprocentowanie może się różnić pomiędzy różnymi Partnerami Handlowymi, jest również różne dla różnych Produktów (np. produkt z ubezpieczeniem ma niższe oprocentowanie nominalne niż produkt bez ubezpieczenia). Oprocentowanie nominalne, RRSO oraz prezentacja całkowitego kosztu dla klienta jest prezentowana na ekranie z Ofertą (po złożeniu wniosku). Jeżeli Oferta nie odpowiada klientowi, może na tym etapie zrezygnować z dalszego wypełniania formularza.

7. Czy pracując na umowę o prace na czas określony mogę otrzymać kredyt?

Tak, Klientowi pracującemu w ramach umowy o pracę na czas określony (w zależności od spełnia pozostałych kryteriów weryfikacyjnych) może zostać przyznany kredyt.

8. Jaki jest minimalny dochód i okres zatrudnienia aby otrzymać kredyt?

Minimalny dochód to 500 PLN netto. Minimalne okresy zatrudnienia różnią się w zależności od źródła dochodu: Umowa o pracę, kontrakt wojskowy / menedżerski, prezesi / członkowie zarządu, radni / posłowie – zatrudnienie od 3 miesięcy, Działalność gospodarcza – 6 miesięcy, Emerytura/zasiłek przedemerytalny, renta – 1 miesiąc. Dodatkowo, okres obowiązywania umowy / otrzymywania świadczenia nie może być krótszy niż okres finansowania.

9. Czy potrzebuję poręczyciela?

Nie.

10. Czy otrzymam tabelę opłat i prowizji?

Tabela opłat i prowizji jest dołączona do Umowy (do pobrania w procesie z ekranu z dokumentami).

11. Jaki Bank udziela mi kredytu?

Kredytu udziela Alior Sync oddział Alior Bank S.A.

12. W jaki sposób mogę zrealizować przelew na kwotę 1PLN?

W procesie wnioskowania o kredyt – po zatwierdzeniu Umowy – prezentujemy listę banków, z których można zrealizować przelew. Jeżeli bank klienta jest na liście, przelew jest realizowany na konto naszego dostawcy, firmy Blue Media S.A. (PayByLink, Szybkie Przelewy); Jeżeli banku klienta nie ma na liście, klient wybiera opcje ‘Mojego banku nie ma na liście’ i prezentujemy dane do przelewu (ELIXIR) – na ekranie WWW oraz w mailu systemowym; Klient realizuje przelew w swoim zakresie, kopiując dane nadawcy, kwotę oraz tytuł przelewu;

13. Z jakiego konta mogę przelać kwotę 1PLN?

Aby przelew został poprawnie zweryfikowany, muszą być spełnione poniższe warunki: Przelew zrealizowany z konta osoby która składała wniosek; Dane podane we wniosku muszą być dokładnie takie same jak na koncie bankowym (np. jeżeli we wniosku klient wpisze ‘Radek’ a na koncie bankowym ma wprowadzone imię ‘Radosław’ – weryfikacja przelewu nie da wyniku pozytywnego i nie dojdzie do uruchomienia); W przypadku przelewów gdzie klient sam wprowadza dane do formatki przelewu, tytuł musi być dokładnie taki jak ten podany na ekranie procesu i w mailu systemowym. Wszelkie rozbieżności (zbędne spacje, niekompletny tytuł itd.) mogą wstrzymać uruchomienie pożyczki;

14. Przelałem 1PLN ale nie otrzymałem potwierdzenia uruchomienia – co robić?

Jeżeli system nie dokona pozytywnej weryfikacji przelewu (np. z powodu niespełnienia warunków opisanych w punkcie powyżej) w czasie do 5 dni od daty złożenia wniosku – kredyt nie zostanie uruchomiony a klient otrzyma emaila systemowego z potwierdzeniem braku uruchomienia.

15. Czy / kiedy otrzymam zwrot przelanej kwoty 1PLN?

Złotówki są zwracane w cyklach tygodniowych. Po uruchomieniu kredytu

16. Kiedy kredyt zostanie uruchomiony / kiedy środki trafią do Sprzedawcy/Sklepu?

Po uruchomieniu kredytu, środki trafiają na konto naszego Partnera Handlowego, który przystępuje do wysyłki towaru (dot. Sklepów) lub przekazuje środki do Sprzedawcy towaru, który przystępuje do wysyłki towaru (dot. Allegro).

17. Kiedy otrzymam towar ze sklepu?

Termin dostawy uzależniony jest od Sklepu / Sprzedawcy. Jeżeli kredyt zostaje uruchomiona, Partner Handlowy uzyskuje informacje błyskawicznie a równolegle przelewane są środki. Partner może opierać się na informacji z naszego systemu lub czekać na zaksięgowanie wpłaty – po czym przystąpi do wysyłki towaru.

18. Na jaki numer rachunek spłacam kredyt?

Rachunek do spłat podany jest w umowie, którą można było pobrać z ekranów procesu oraz w harmonogramie spłat który jest przesyłany pocztą po uruchomieniu kredytu. Nr rachunku jest unikalny dla każdego klienta.

19. Czy mogę wcześniej spłacić kredyt?

Tak, Kredytobiorca może dokonać wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu. Tego rodzaju spłata zaliczana jest na poczet spłaty raty. W przypadku spłaty częściowej Kredytobiorca zobowiązany jest złożyć dyspozycję czy spłata częściowa ma zmniejszyć raty czy skrócić okres kredytowania lub że dokonana wpłata dotyczy spłaty całkowitej kredytu.

20. W jaki sposób spłacać raty (bank, poczta)?

Kwotę raty należy podesłać na indywidualny numer rachunku do spłat (nr. rachunku umieszczony jest w Umowie o pożyczkę oraz w harmonogramie spłat wysyłanym pocztą). Wpłat należy dokonywać w terminach zgodnych z harmonogramem spłat.

21. Czy mogę odstąpić od umowy?

Odstąpienie od umowy jest możliwe przed upływem 14 dni od daty uruchomienia kredytu w formie pisemnej na adres : Alior Bank S.A. ul. Łopuszańska 38d 02-232 Warszawa.

22. Kiedy otrzymam blankiety do spłat kredytu?

Nie wysyłamy blankietów do spłat. Po uruchomieniu kredytu pocztą wysyłany jest harmonogram spłat – tam podany numer konta do spłat (ten sam co w Umowie) oraz daty i kwoty poszczególnych płatności. Klient w dowolnej formie realizuje przelew na wskazany numer konta.

23. Czy mogę zmienić termin spłaty kredytu?

Dyspozycję zmiany dnia płatności raty można złożyć tylko i wyłącznie w formie pisemnej na adres Alior Bank S.A ul. Łopuszańska 38d, 02-232 Warszawa (zostanie wysłany nowy harmonogram). Inne

24. Jaki jest nr infolinii Alior Bank S.A.?

Infolinia dostępna jest pod numerem (+48) 0 801 11 55 99 i jest dostępna całą dobę. Klienci dzwoniący z zagranicy mogą skorzystać z numeru (+48) 12 370 71 10. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

25. Kto ma dostęp do moich danych osobowych?

Do danych klienta dostęp ma Alior Bank S.A 26. Komu udzielamy kredytu. Kredyt udzielanu jest tylko osobom fizycznym.